เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจของบาท บาย บาท (Baht by Baht) คือ การสนับสนุน “ไมโครกิฟวิ่ง (Microgiving)” ในการเชื่อมโยงผู้บริจาคแต่ละรายให้สามารถเข้าถึงมูลนิธิต่างๆที่ทำงานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสภาพแวดล้อมที่สำคัญได้

ไมโครกิฟวิ่ง คือ การบริจาคเงินในจำนวนน้อยจากผู้บริจาคแต่ละคน เพื่อนำไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสำคัญต่างๆ อธิบายอย่างง่าย คือ เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์มีค่า เงินบริจาคเพียงไม่กี่บาทจากผู้บริจาคแต่ละคนที่รวบรวมได้สามารถนำมาเสริมสร้างโอกาสแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ได้ จากหลักความเชื่อมั่นนี้ เราร่วมมือกับองค์กรธุรกิจหลายแห่งที่ใส่ใจกับปัญหาสังคมในการสร้างแพลตฟอร์มที่โปร่งใสไร้รอยต่อให้กับไมโครกิฟวิ่ง และเจาะเข้าสู่ฐานข้อมูลลูกค้าขององค์กรธุรกิจของพวกเขา

เงินบริจาคจะถูกส่งมอบเป็นจำนวนเงินเต็มไปยังมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆที่ผ่านการตรวจสอบจากเราแล้ว โดยหวังที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกผ่านโปรแกรมของมูลนิธิองค์กรด้านสุขภาพ, การศึกษา, สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ

 

ในขณะเดียวกัน เราทำงานร่วมกันกับมูลนิธิหลายแห่งเพื่อปลูกจิตสำนึกในสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อสังคม นอกจากนี้เรายังช่วยส่งเสริมให้องค์กรพันธมิตรของเราได้รับประโยชน์จากโปรแกรม CSR ของพวกเขาผ่านการเสริมสร้างความพยายามด้านการสื่อสารทางการตลาดขององค์กร

บาท บาย บาท คือ การบริจาคเงินจำนวนน้อยไปยังมูลนิธิต่างๆ สามารถสร้างความแตกต่างให้กับสภาพแวดล้อมและสังคมของเราได้เป็นอย่างมาก
 

ไมโครกิฟวิ่ง: เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์มีค่า

เงินบริจาคที่รวบรวมมาจากองค์กรพันธมิตรของเราจะถูกส่งมอบเป็นจำนวนเงินเต็มไปยังมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆที่ผ่านการตรวจสอบจากเราแล้ว โดยหวังที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกผ่านโปรแกรมขององค์กรมูลนิธิด้านสุขภาพ, การศึกษา, สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ

​ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างกระบวนการบริจาคที่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์แบบ โดยทำงานร่วมกับผู้รับประโยชน์แต่ละแห่งเพื่อพิจารณาว่าเงินบริจาคนั้นถูกนำไปใช้ในทางใด โดยใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณา บาท บาย บาท เปิดเผยข้อมูลบริจาคอย่างเต็มรูปแบบในรายงานประจำปีของเรา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลบริจาค, ผู้รับผลประโยชน์, และค่าใช้จ่ายทั้งหมด

มูลนิธิบางส่วนที่เราดำเนินการสนับสนุน:

 

 

 

 

 

 

สกอลาร์ ออฟ ซัสทเนินซ์ (Scholars of Sustenance หรือ SOS) เน้นไปที่ปัญหาด้านความไม่มั่นคงทางอาหารและแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยจัดตั้งระบบที่จัดการกับปัญหาของเสียและอาหารส่วนเกินที่อาจเกิดขึ้นไปในทางที่สามารถช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลนได้ ในขณะเดียวกัน มูลนิธิ SOS ทำงานเพื่อมีส่วนร่วม, เสริมสร้างความรู้, และสนับสนุนให้บริษัทประเภทอาหารและเครื่องดื่มและชุมชนหลากหลายแห่งร่วมกันสร้างความแตกต่าง

 

ครีเอทีฟ ไมเกรชั่น (Creative Migration) เป็นองค์กรศิลปะนานาชาติ มีที่ตั้งอยู่ในเมืองลอสแองเจลิสและกรุงเทพฯ ทำงานเพื่อสร้างความก้าวหน้าด้านการทูตทางวัฒนธรรมผ่านสามเสาหลัก: ศิลปะ, การมีบทบาททางชุมชน, และความมั่นคงยั่งยืน

 

มูลนิธิรักษ์ไทย (RTF) เป็นผู้สืบทอดของบริษัท ‘แคร์’ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) โดยมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมชุมชนที่เข้มแข็งและสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ งานของพวกเขาครอบคลุมไปถึงการป้องกันโรคเอชไอวี / เอดส์, การสนับสนุนด้านการศึกษา, การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของวิสาหกิจชุมชน, การเสริมพลังสตรี, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, และการบรรเทาภัยพิบัติ

 

 

เลิฟ ไวลด์ไลฟ์ (Love Wildlife) อุทิศตนเพื่อปกป้องสัตว์ป่าในภูมิภาค โดยเน้นการเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับความสำคัญของสัตว์ป่าและความเชื่อมโยงที่มีต่อโลก นอกจากนี้เลิฟ ไวลด์ไลฟ์ยังจัดดำเนินโครงการต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ถูกกักขัง ขณะเดียวกัน มุ่งมั่นความพยายามในการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้คงเป็นอิสระในธรรมชาติต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ช่วยเหลือเด็กที่ทุกข์ทรมานจากโรคปากแหว่งเพดานโหว่ให้ได้รับการผ่าตัดฟรีจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ไทยที่มีคุณภาพ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทีมงานมูลนิธิสามารถช่วยเหลือเด็กในประเทศไทย, ลาว, และพม่าให้ได้รับการผ่าตัดฟรีมากกว่า 7,000 ครั้ง นอกจากนี้ มูลนิธิสร้างรอยยิ้มยังให้การดูแลหลังการผ่าตัด รวมถึงการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการพูดและการจัดฟัน

 

พันธกิจของมูลนิธิแสงเน้นแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและส่งเสริมการใช้ชีวิตโดยไม่สร้างขยะ ผ่านโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักอย่างสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมในชุมชน ทีมงานมูลนิธิทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับนักเรียนและคนรุ่นใหม่เพื่อเน้นประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไข มูลนิธิแสงยังเป็นพันธมิตรกับองค์กรท้องถิ่นอย่างแทรช ฮีโร่ (Trash Hero), พรีเชียส พลาสติก (Precious Plastics), และกริน กรีน (Grin Green)

แบรนด์พันธมิตร

เราร่วมมือกับองค์กรธุรกิจหลายแห่งที่ใส่ใจกับปัญหาสังคมในการสร้างแพลตฟอร์มการบริจาคที่โปร่งใสไร้รอยต่อให้กับไมโครกิฟวิ่ง และเจาะเข้าสู่ฐานข้อมูลลูกค้าขององค์กรธุรกิจของพวกเขา

 

การบริจาคขนาดย่อมเป็นวิธีที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการหาเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ, เผยแพร่การสร้างเสริมความรู้, และสร้างความภักดีต่อปัญหานั้นๆ, และยังร่วมมีส่วนร่วมกับชุมชนและนำพาผู้คนมาช่วยเหลือกัน​ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโปรแกรม CSR ขององค์กรรวมไปถึงการรับรู้แบรนด์ที่ดีขึ้น, ค่าความนิยมในตลาดที่เพิ่มขึ้น, สร้างขวัญและและแรงจูงใจแก่พนักงานที่ดีขึ้น, และการเพิ่มยอดขายและความภักดีของลูกค้า โดยในส่วนนี้ ข้อมูลวิจัยแสดงให้เห็นว่าหากองค์กรมีประวัติการมีส่วนร่วมด้าน CSR ที่แข็งแกร่งจะช่วยปรับทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อองค์กรได้ ตามข้อมูลจาก Better Business Journey, UK Small Business Consortium: "88% ของผู้บริโภคกล่าวว่าพวกเขามักจะเลือกซื้อสินค้าจากบริษัทที่สนับสนุนและมีส่วนร่วมทางกิจกรรมการพัฒนาสังคม"

 

ที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือ โครงการ CSR ที่ดีไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนัก หากมีการดำเนินการดี บริษัทสามารถลดต้นทุนผ่านทางโครงการ CSR ได้ แต่จะทำได้อย่างไร?

  • ลงทุนน้อยลงในการโฆษณาแบบดั้งเดิมและดิจิตอล

  • ได้รับประโยชน์และการเผยแพร่ฟรีจากการตลาดแบบปากต่อปาก

  • มีการจ้างและเก็บรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • สร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นจากการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า, ผู้ผลิตสินค้า, และฝ่ายอื่นๆ

About ผู้ก่อตั้งของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรลักษณ์ สุวรรณวนิชกิจ อาศัยและทำงานในกรุงเทพฯและเมืองบอสตัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เธอทำงานด้านสื่อดิจิตอล, การสร้างเนื้อหาลงเว็บและโซเชียลมีเดียให้กับองค์กรธุรกิจ, องค์กรการกุศล, และมูลนิธิต่างๆ ในยามว่างเธอชอบฝึกโยคะและใช้เวลาอยู่กับครอบครัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แดเนียล ซานอูเอซ่า (Daniel Sanhueza) มีพื้นเพมาจากประเทศชิลี ณ ตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ แดเนียลเป็นคุณพ่อลูกสองและมีภรรยาสุดน่าทึ่ง แดเนียลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และเป็นนักการตลาดดิจิทัลที่มากประสบการณ์ เขารักการเดินป่าในภูเขาและปรารถนาที่จะบรรลุยอดความสูงใหม่อยู่เรื่อยๆ

Every Bit Counts

Our 3 Areas of Focus

 
CSR

We work with our partner businesses to enhance their CSR marketing communications.

Microgiving

Our platform facilitates the donation of small amounts by single donors to a specific cause.

Communications

We help foundations on their marketing & communications, building greater awareness of their work. 

Contact Us

voralak@bahtbybaht.com; daniel@bahtbybaht.com

‭+66 81 751 0011‬ (TH)

+66 61 824 8868 (ENG)

Bangkok, Thailand